Gdańsk 25. 01. 2017 r.

Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska                                                        

Przewodnicząca Zespołu Dydaktyki

przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

 

Uwagi do Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

 

Opinię opracowałam z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez innych członków Zespołu Dydaktyki: dr hab. Marię Groenwald, dr hab. Jolantę Kruk i dr hab. Monikę Wiśniewską-Kin. Sformułowana jest z perspektywy dydaktyki ogólnej i odnosi się do ogólnych, zasadniczych cech dokumentu. Nawiązania do treści przedmiotowych stanowią tylko przykłady wyjaśniające ocenę. Szczegółowy komentarz do zawartości merytorycznej poszczególnych przedmiotów był w debacie publicznej przeprowadzony przez przedstawicieli dyscyplin szczegółowych.

Read more: : UWAGI DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  

 

Wydział Nauk o Wychowaniu

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 46/48

91-408 Łódź

 

Przewodniczący KNP PAN: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Sekretarz KNP PAN: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 601872490

Szanowni Państwo,
Rada Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego przyjęła 15 grudnia 2015 r. uchwałę, którą zamierza zapoczątkować ogólnopolską debatę na temat planowanych przez resort edukacji reform oświatowych. Naukowcy wraz ze studentami - bo i oni uczestniczyli w konsultacjach i wymianie poglądów - chcą zaprosić jednostki pedagogiczne z całej Polski do udziału w dyskusji nad kształtem edukacji w naszym kraju. Głos pedagogów powinien być wyraźnie zaznaczony w merytorycznej debacie, której zainicjowanie jest konieczne dla poprawy jakości edukacji. W wydziałowej debacie wzięło udział ponad 200 osób, w tym wielu studentów, którzy wymienili ze sobą argumenty. Potem była długa dyskusja na Radzie Wydziału nad pierwszą, wstępnie przygotowaną wersją. Tak więc ostateczny tekst jest wersją wynegocjowaną, którą w głosowaniu przyjęła większość Rady Wydziału Pedagogicznego UW.

Załączam treść Stanowiska Wydziału Pedagogicznego UW oraz Projekt nowelizacji Ustawy o systemie oświaty wraz z uzasadnieniem - z nadzieją, że w wyniku dyskusji będziemy mogli przekazać władzom resortu edukacji rządzącym także dane empiryczne, a nie tylko jakościowe czy normatywne.

 

Uprzejmie proszę o kierowanie do końca stycznia 2016 r. wszelkich opinii, stanowisk czy ekspertyz w kwestiach poruszonych w Stanowisku WP UW na adres:

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 46/48
91-408 Łódź
lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W lutym 2016 r. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN planuje specjalną debatę poświęconą planowanym i na bieżąco wdrażanym reformom czy zmianom oświatowym w naszym kraju.

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Opinia o projekcie
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(projekt rozporządzenia z 30 marca 2015 r.)