Up

2017


 


 

199_Z_2017_09_11_NKN-KR-Program-pełny
199_Z_Dialog jako wymóg-wyzwanie
199_Z_EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA-1
199_Z_EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA-2
199_Z_EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA-3
199_Z_II Konferencja Integralna
199_Z_Karta zgłoszenia uczestnictwa Wychowanie dla Pokoju
199_Z_Konf Wych dla Pokoju Pultusk 2 komunikat

 

198_Z_1.Oficyna Impuls - Pedagogika Nauce i Praktyce_2017
198_Z_Dialog jako wymóg-wyzwanie
198_Z_II Konferencja Integralna
198_Z_Opinia ZEE o projekcie rozporządzenia MEN
198_Z_Program IX AUGUSTOWSKICH SPOTKAŃ NAUKOWYCH-1
198_Z_Program IX AUGUSTOWSKICH SPOTKAŃ NAUKOWYCH-2
198_Z_Program XXXI LSMP 11-16 września 2017
198_Z_Protokół III Posiedzenie ZPM przy KNP PAN

 


 


 

196_Z_ODPOWIEDZ KRASP - PROJEKT ROZPORZADZENIA MEN W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
196_Z_PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MEN W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
196_Z_PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MEN W SPRAWIE WYDAWANIA ORZECZEŃ I OPINII PRZEZ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE DZIAŁAJĄCE W PUBLICZNYCH PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
196_Z_STANOWISKO PREZYDIUM KRASP, PREZYDIUM PAN ORAZ PREZYDIUM RGNISW Z 7 LIPCA 2017-1
196_Z_STANOWISKO PREZYDIUM KRASP, PREZYDIUM PAN ORAZ PREZYDIUM RGNISW Z 7 LIPCA 2017

 

195_Z_Posiedzenie Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych
195_Z_Program III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i VIII Międzynarodową Konferencję Korczakowską
195_Z_Regulamin konkursu im Profesor Teresy Kukołowicz
195_Z_SYNERGIZM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH-1
195_Z_SYNERGIZM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH-2
195_Z_Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość DLCC2017
195_Z_Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych

 

193_Z_Karta zgłoszenia - Polskie koncepcje pedagogiki ogolnej2017
193_Z_Komunikat I - Polskie koncepcje pedagogiki ogolnej 09 2017
193_Z_Polityks 25_2017
193_Z_Protokół z posiedzenia ZPS KNP PAN 19.06.2017
193_Z_Raport nr 52017
 
 
Powered by Phoca Download