MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU POLSKIEJ PEDAGOGIKI

Medal

 

Kapituła MEDALU ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU POLSKIEJ PEDAGOGIKI

 

-----------------------

 

  • Przewodniczący KNP PAN – Bogusław Śliwerski
  • Wiceprzewodniczący KNP PAN  – Marek Konopczyński
  • Wiceprzewodniczący KNP PAN – Zbyszko Melosik
  • Sekretarz Naukowy KNP PAN – Jerzy Nikitorowicz
  • Członek Kapituły – Maciej Tanaś - (APS)
  • Członek Kapituły - Janina Kostkiewicz - (UJ)
  • Członek Kapituły - Iwona Chrzanowska – (UAM)

 

-----------------------

 

Dane do korespondencji:

-----------------------