Posiedzenie KNP PAN, Sandomierz 14-15.09.2014

Posiedzenie KNP PAN
Sandomierz, 14-15.09.2014

Problematyka obrad KNP PAN zostanie poświęcona zgłoszonej w trakcie poznańskiej debaty wraz z udziałem dziekanów wydziałów pedagogicznych uczelni akademickich m.in. następującym kwestiom:

  • nowej procedurze przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz na tytuł naukowy profesora w świetle nowelizacji ustaw, rozporządzeń MNiSW oraz stanowisk Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;
  • merytorycznym i prawnym kryteriom oceniania osiągnięć naukowych kandydatów do stopni lub tytułu naukowego profesora;
  • wiarygodności dokumentacji do akademickiego awansu;
  • problemom plagiatów i autoplagiatów;
  • potrzebie stworzenia bazy recenzentów dla CKdsSiTN w dyscyplinie pedagogika.