Prezydium

 

Przewodniczący: 

 • prof. dr hab. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI - Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Zastępcy przewodniczącego

 • prof. dr hab. DOROTA KLUS-STAŃSKA - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • prof. dr hab. MAREK KONOPCZYŃSKI - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych - PEDAGOGIUM, Warszawa
 • prof. dr hab. BARBARA KROMOLICKA - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • prof. dr hab. STEFAN KWIATKOWSKI – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
 • prof. dr hab. ZBYSZKO MELOSIK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 

Sekretarz Naukowy:

 • prof. dr hab. JERZY NIKITOROWICZ - Uniwersytet w Białymstoku

 

Członkowie Prezydium Komitetu:

 • prof. dr hab. ZENON GAJDZICA - Uniwersytet Śląski
 • dr hab. WIESŁAW JAMROŻEK, prof. UAM - UAM w Poznaniu
 • dr hab. MIROSŁAW KOWALSKI, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. AMADEUSZ KRAUSE - Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. ks. MARIAN NOWAK - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. MIROSŁAW SZYMAŃSKI - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. dr hab. WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu