Członkowie specjaliści

Skład Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018
Członkowie - Specjaliści

 

  • dr hab. prof. APS JÓZEFA BAŁACHOWICZ, prof. APS - prowadzenie Zespołu Edukacji Elementarnej przygotowującego ekspertyzy projektów ustaw oświatowych i rozporządzeń MEN w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;
  • dr hab. EWA BOCHNO - inicjowanie współpracy KNP PAN ze studenckimi kołami naukowymi pedagogów;
  • dr RADOSŁAW NAWROCKI - opiniowanie aktów prawnych i polityki oświatowej organów władzy centralnej;
  • dr SŁAWOMIR PASIKOWSKI - ogólnokrajowe konsultacje w zakresie badań empirycznych w naukach o wychowaniu;
  • dr PAWEŁ   RUDNICKI - realizacja zadań związanych z ewaluacją polskich i zagranicznych grantów badawczych w naukach pedagogicznych;
  • dr AGATA RZYMEŁKA-FRĄCKIEWICZ - praca w Sekcji Polityki Oświatowej KNP PAN;
  • prof. dr hab. BARBARA SMOLIŃSKA-THEISS - współpraca KNP PAN z Rzecznikiem Praw Dziecka;
  • dr JOANNA WIERZEJSKA - monitorowanie reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce;
  • dr PIOTR ZAŃKO - diagnoza pedagogiki wobec kultury masowej i popularnej