Józefa Bałachowicz

Jozefa Balachowicz

Dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz

Profesor nadzwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej; pedagog, nauczyciel akademicki, badacz i koordynator prac badawczych w zakresie wczesnej edukacji; kierownik Zakładu Wczesnej Edukacji; przewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich w APS w latach 2007-2014, przewodnicząca Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2014-15; członek Rady Naukowej „Rocznika Komisji Nauk Pedagogicznych” PAN – Oddział w Krakowie; członek Komitetu Redakcyjnego „Życia Szkoły”; redaktor tematyczny czasopisma „Człowiek – Niepełnosprawność - Społeczeństwo”, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autorka wielu publikacji naukowych związanych z jakością procesu edukacji, kulturą dydaktyczną edukacji wczesnoszkolnej, diagnozą nadmiernych trudności szkolnych oraz problematyką  kształcenia przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji dziecka. Autorka, współautorka i redaktorka książek m. in. „Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem”,  „Umiejętność czytania uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim”, „Edukacja w toku przemian”, „Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny – perspektywy – potrzeby”, „Kultura regionalna w kształceniu nauczycieli klas początkowych”, „Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością”, „Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka”, „Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka”, „Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka”, „Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach”, „Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna”.