Wojnar Irena prof. dr hab.

Szymański Mirosław Józef – 29.01.1942 Borszczów, pedagog i socjolog oświaty, prof. zw. Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 
Od 1989 prof. zw. w WSP w Krakowie i IBE w Warszawie; Kierownik Katedry Pedagogiki w AP w Krakowie, kierownik Zakładu Polityki Oświatowej w IBE; czł. PTP, od 1990 wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, czł. Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologów, red. naczelny kwartalnika >”Edukacja”; zaint.: reformy szkolne w Polsce i na świecie; funkcjonowanie szkolnictwa na obszarach wiejskich; system wartości młodzieży; Gł. publ.: “Środowiskowe uwarunkowania selekcji szkolnej” Warszawa 1973; “Społeczne uwarunkowania przemian edukacyjnych” Warszawa 1988; “Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym”, Warszawa 1988; “Selekcyjna funkcja szkolnictwa a struktura społeczeństwa”, Warszawa 1996; “Młodzież wobec wartości”, Warszawa 1998.

Theiss Wiesław  - 6.04.1946 Mała Klonia, woj. bydgoskie, prof. zw. pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Absolwent Uniw. Gdańskiego (1972), 1999 prof. zw. UW, kierownik Pracowni Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Społecznej UW, czł. Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, Polskiego Towarzystwa Korczakowskiego, European Society for Research on the Education of Adults, International Oral History; zaint. Badawcze: teoria i historia pedagogiki społecznej, edukacja środowiskowa, metodlogia jakościowych badań pedagogicznych, socjalizacja i wychowanie w skrajnych warunkach społeczno-politycznych; Gł. prace: “Dzieci syberyjskie. Dzieje polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919-1921, Warszawa  1991; Radlińska, Warszawa 1984, 1997; Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno-politycznych, Warszawa 1996, 1999

Szulakiewicz Władysława prof. dr hab. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych