Zenon Gajdzica

Zenon Gajdzica

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Profesor nauk społecznych, pedagog specjalny. Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor naczelny półrocznika Problemy Edukacji, socjalizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zainteresowania badawcze: uwarunkowania społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Autor publikacji, m.in. Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, UŚ, Katowice 2007; Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. UŚ-Impuls, Katowice-Kraków 2011, ss. 229; Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Impuls-UŚ, Kraków-Katowice 2013.