Marek Konopczyński

Marek Konopczynski

prof. dr hab. Marek Konopczyński

 • profesor nauk społecznych

Wykształcenie:

 • Profesor nauk społecznych
 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika – Uniwersytet Warszawski
 • Magister pedagogiki specjalnej - Uniwersytet Jagielloński

Doświadczenie zawodowe:

 • Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie
 • Profesor w PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
 • Profesor w Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 • Docent w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
 • Krajowy Koordynator Programu Rządowego „Przeciw Przemocy. Wyrównać Szanse” (Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny IUNDP)
 • Dyrektor Departamentu Opieki, Wychowania i Kultury Fizycznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Kierownik Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej
  w Warszawie
 • Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Asystent w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach
 • Pedagog w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kamiennej

Działalność Społeczna:

 • Wiceprzewodniczący Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej od września 2015
 • Przewodniczący Zespołu do Spraw Standaryzacji Pobytu Dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w Zakresie Edukacji, Opieki i Wychowania powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka 2014
 • Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka od stycznia 2014
 • Członek Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego - kadencja 2013-2017
  • Członek Rady Polityki Penitencjarnej, powołany przez Ministra Sprawiedliwości
  • Prezes AZS Warszawa od 2005
  • Prezes Zarządu Głównego AZS 1999-2001
  • Sekretarz Generalny Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie 1995-2001
  • Prezes Zarządu Domu Polskiego w Wilnie 2001-2005

Działalność Naukowa:

 • Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk od 2015
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej miesięcznika „Policja 997” od grudnia 2014
 • Członek Głównej Rady Doradczej czasopisma naukowego „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies” od 2014
 • Redaktor Naczelny rocznika „Resocjalizacja Polska” od 2012
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Programowo – Naukowej kwartalnika „Probacja”
  • Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
  • Członek Rady Naukowej czasopisma „Studia Pedagogiczne”.
  • Wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Autor 7 książek naukowych oraz współautor i redaktor naukowy 11 pozycji książkowych poświęconych problematyce resocjaizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, a także ponad 100 artykułów i rozpraw naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Autor koncepcji twórczej resocjalizacji, której naukowe refleksje mieszczą się w nurcie współczesnych poszukiwań teoretycznej bazy oddziaływań resocjalizacyjnych wynikających z heurystycznej wizji rozwoju człowieka.