Roman Leppert

Roman Leppert

 

Roman Leppert – dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej, kierownik studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki, redaktor naczelny Przeglądu Pedagogicznego. Dotychczas był promotorem trzech prac doktorskich (ich autorkami były: Agnieszka Kleina – rozprawa wyróżniona, Justyna Spychalska-Stasiak, Monika Stachowicz-Piotrowska), 364 prac magisterskich (z których wiele było nagradzanych, niektóre z nich zostały opublikowane w postaci książek lub stały się podstawą artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych) oraz 99 prac licencjackich. Obecnie jest promotorem w dwóch przewodach doktorskich. Recenzował 11 rozpraw doktorskich, czterokrotnie występował w roli recenzenta w przewodach habilitacyjnych, uczestniczył w postępowaniach habilitacyjnych w roli recenzenta, sekretarza komisji, członka komisji.

Magisterium (1988): „Rozumowanie logiczne uczniów szkół średnich o różnym profilu kształcenia” (praca napisana pod kierunkiem ówczesnego doktora, obecnie prof. dra hab. Janusza Trempały).

Doktorat (1994): „Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki (na przykładzie studentów I roku pedagogiki WSP w Bydgoszczy)” (rozprawa napisana pod kierunkiem Prof. dra hab. Edmunda Trempały, doktorat z wyróżnieniem).

Habilitacja (2004): Młodzież – świat przeżywany i tożsamość. Studia empiryczne nad bydgoskimi licealistami, Kraków 2002, Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Oprócz rozprawy habilitacyjnej opublikował m.in.:

Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki, Bydgoszcz 1996

Pedagogika – poszukiwanie pewności. Studenckie wyobrażenia o pedagogice jako dyscyplinie naukowej i kierunku studiów, Kraków 1997

Pedagogiczne peregrynacje. Studia i szkice o pedagogice ogólnej i kształceniu pedagogów, Bydgoszcz 2002

Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych, Kraków 2013 (wspólnie z Kamilą Kacprzak).

Był redaktorem lub współredaktorem wielu prac, z których najbardziej znana to Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Kraków 1996, 1998, 2001 (wspólnie z Teresą Jaworską).

W latach 2010-2014 kierował dwoma projektami badawczymi promotorskimi.

Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w kadencji obejmującej lata 2007-2011. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2010 roku.

Od 2015 roku wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Ogólnej afiliowanego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

Pełnił wiele funkcji, m.in. prodziekana ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy (w latach 2008-2012), prorektora ds. dydaktycznych i jakości kształcenia UKW w Bydgoszczy (w latach 2012-2013).

Najbardziej ceni sobie tytuł Wykładowcy 10-lecia UKW przyznany mu w 2015 roku w plebiscycie zorganizowanym z okazji jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.