Radosław Nawrocki (członkowie - specjaliści)

Radosław Nawrocki

Radosław Nawrockidr, adiunkt w Zakładzie Edukacji Środowiskowej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Współautor (wspólnie z prof. dr. hab. Szymonem Wróblem) książki Szkoła jako fikcja i inne szkice z filozofii edukacji, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo WPA 2010. Uczestnik Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień sprawiedliwości, wolności i równości w edukacji.