Paweł Rudnicki (członkowie - specjaliści)

Pawel Rudnicki

Paweł Rudnicki – pedagog, politolog, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Naukowo zajmuje się pedagogiką krytyczną, edukacją alternatywną oraz edukacyjnymi wymiarami działań organizacji pozarządowych. Współpracuje z organizacjami trzeciego sektora zajmującymi się tematyką m.in. edukacji globalnej i praw człowieka. Autor tekstów naukowych, książki: Oblicza buntu w biografiach kontestatorów… (2009); współredaktor książek: Nauczyciel: zawód czy misja? Społeczne i profesjonalne aspekty roli (2008), Pedagogika. Zakorzenienie i transgresja (2011), Władza, sens, działanie. Studia wokół związków ideologii i edukacji (2012), Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989 (2013) oraz Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (2014). Redaktor serii „Dyskursy edukacji obywatelskiej” wydawanej przez Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.