Tadeusz Pilch

prof. dr hab. Tadeusz Pilch

Tadeusz Pilch 1

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, oraz twórca i kierownik  Ośrodka Badań Problemów Nietolerancji. Od roku 1988 członek Komitetu  Nauk Pedagogicznych  Polskiej Akademii Nauk. Autor podręczników akademickich i ok.350 publikacji  naukowych z zakresu pedagogiki społecznej , polityki społecznej i metodologii. Twórca i wieloletni redaktor kwartalnika „Pedagogika Społeczna” Pomysłodawca i redaktor naczelny 8-tomowej „Encyklopedii  Pedagogicznej XXI wieku”.

W dobie transformacji pełnił dwukrotnie  obowiązki podsekretarza stanu w ministerstwie edukacji narodowej kierując reformą  szkolnictwa w Polsce. Pomysłodawca i prezes odrodzonego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych.  Promotor 22 doktorów, recenzent kilkudziesięciu przewodów profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich. Autor badań nad problemami nietolerancji oraz wykluczenia społecznego i barier rozwojowych dziecka wiejskiego. Stypendysta uczelni niemieckich, duńskich i włoskich. Kierownik licznych programów badawczych ogólnokrajowych i międzynarodowych. Aktywny uczestnik licznych organizacji i ruchów społecznych i politycznych. 

 

Tadeusz Pilch 2

Tadeusz Pilch 3