Up

2013

CODZIENNOŚĆ SZKOŁY TEORIA – BADANIA – PRAKTYKA
XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu
Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian
Szczęście. Przejawy, konteksty, sposoby osiągania, idee promujące
Pedagogika społeczna w kontekście etapów życia człowieka
Sprawności moralne w wychowaniu
EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA RODZINA, PRZEDSZKOLE I SZKOŁA – PRZEMIANY INSTYTUCJI I ICH FUNKCJI
Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki
 
 
Powered by Phoca Download