Zespół Metodologii Badań Pedagogicznych

Zespół Metodologii Badań Pedagogicznych (ZMBP) powołany został uchwałą Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN z dnia 27 marca 2017 roku. Jako jeden z subdyscyplinarnych zespołów działających przy KNP PAN stanowi forum skupiające osoby zainteresowane badaniami nad metodologią pedagogiki i praktyką badań empirycznych. 

Do głównych obszarów zainteresowań ZMBP należy akademicka praktyka badawcza, edukacja metodologiczna oraz rozwój metodologii pedagogiki, w tym trendy oraz standardy w badaniach pedagogicznych realizowanych współcześnie w kraju i na świecie.
Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne oraz grupy.

 

Przewodniczący: dr Sławomir Pasikowski, przy współpracy: prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Sekretarz naukowy: dr Szymon Godawa