Członkowie

  

Akademia Ignatianum w Krakowie

 • dr Magdalena Ciechowska

Akademia Pomorska w Słupsku

 • dr Sławomir Pasikowski
 • dr Justyna Ratkowska-Pasikowska

Dolnośląska Szkoła Wyższa

 • dr hab. Hana Ćervinkowa

Pedagogium WSNS w Warszawie

 • dr hab. Beata Maria Nowak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • dr hab. Sławomir Banaszak
 • dr hab. Mariusz Dembiński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • dr hab. Krystyna Ablewicz
 • prof. dr hab. Stanisław Palka
 • dr Agnieszka Sojka
 • dr Marek Mariusz Tytko

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • prof. dr hab. Maria Deptuła
 • dr Aldona Molesztak
 • dr hab. Helena Ostrowicka
 • dr Justyna Spychalska-Stasiak

Uniwersytet Łódzki

 • dr Diana Müller-Siekierska
 • prof. dr hab. Jacek Piekarski
 • dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • dr hab. Stanisława Byra

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • dr hab. Beata Borowska-Beszta
 • dr Magdalena Cuprjak
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • dr Jolanta Sajdera
 • dr Sławomir Trusz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny  w Siedlcach

 • dr Ewa Jagiełło

Uniwersytet Szczeciński

 • prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
 • dr hab. Justyna Nowotniak

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • dr Sylwia Wrona
 • dr Ilona Fajfer-Kruczek
 • dr Szymon Godawa
 • prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
 • dr hab. Marek Rembierz

Uniwersytet Wrocławski

 • dr Joanna Golonka-Legut
 • dr Justyna Pilarska
 • dr Martyna Pryszmont-Ciesielska

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

 • prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki