Członkowie

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA


 

 

 

 

CZŁONKOWIE


UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII            

 • Prof. Jerzy Nikitorowicz
 • Dr hab. Mirosław Sobecki
 • Dr hab. Dorota Misiejuk
 • Dr hab. Jolanta Muszyńska
 • Dr Joanna Sacharczuk
 • Mgr Urszula Namiotko

 

UNIWERSYTET ŚLASKI W KATOWICACH, WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE

 • Dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
 • Dr hab. Alina Szczurek-Boruta
 • Dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica
 • Dr hab. Barbara Grabowska
 • Dr Łukasz Kwadrans
 • Dr Aleksandra Minczanowska
 • Dr Barbara Chojnacka-Synaszko
 • Dr Katarzyna Jas
 • Dr Gabriela Piechaczek- Ogierman
 • Dr Aniela Różańska
 • Dr Urszula Klajmon-Lech
 • Mgr Alicja Hruzd - Matuszczyk
 • Mgr Aleksandra Gancarz
 • Mgr Sylwia Ryszawy
 • Mgr Tomasz Gebel

 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 • Dr hab. Krzysztof Maliszewski
 • Dr Łukasz Michalski

 

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W WARSZAWIE

 • Prof. Tadeusz Lewowicki
 • Prof. Janusz Gajda

 

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH ORAZ
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W WARSZAWIE

 • Dr Alina Wróblewska

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 • Dr hab. Krystyna Błeszyńska

 

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE, WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

 • Dr hab. Andrzej Ciążela
 • Dr Ewa Dąbrowa

 

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE, WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PSYCHOLOGII, KATEDRA UNESCO IM. JANUSZA KORCZAKA INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW NAD ROZWOJEM I DOBROSTANEM DZIECKA

 • Dr Urszula Markowska-Manista

 

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE, WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

 • Prof. Bogusław Milerski
 • Dr hab. Elżbieta Czykwin

 

PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

 • Prof. Wiktor Rabczuk

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

 • Prof. Witold Jakubowski
 • Prof. Alicja Szerląg
 • Dr Justyna Pilarska

 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

 • Prof. Piotr Petrykowski
 • Dr hab. Maria Marta Urlińska

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI W OLSZTYNIE, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 • Prof. Józef Górniewicz
 • Dr Alicja Siegień-Matyjewicz
 • Dr Marek Matyjewicz
 • Dr Marta Guziuk-Tkacz

 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 • Prof. Mariusz Korczyński
 • Dr Agata Świdzińska

 

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA, WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KŁODZKU

 • Prof. Józef Kargul
 • Prof. Alicja Kargul

 

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 • Dr Jarosław Chaciński
 • Mgr Telimena Ryta

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 • Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
 • Mgr Jerzy Norbert Grzegorek

 

UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY

 • Prof. Zenon Jasiński

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWCH I POLITYCZNYCH

 • Prof. Leszek Korporowicz

 

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

 • Dr Ewa Sowa-Behtane

 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KEN W KRAKOWIE, WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

 • Dr Ewa Pająk-Ważna

 

UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 • Dr Adela Kożyczkowska

 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY, WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII           

 • Dr hab. Przemysław Grzybowski

 

AKADEMIA HUMANISTYCZNA IM. A. GIEYSZTORA W PUŁTUSKU, WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

 • Dr Mariola Badowska

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY, INSTYTUT SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY

 • Dr Sylwia Jaskuła

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

 • Dr Sylwia Słowińska

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM,AKADEMICKIE CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH PRZY PWSZ

 • Dr hab. Beata Orłowska

 

PRORODZINNY OŚRODEK ROZWOJU TALENTÓW

 • Dr Renata Nguyen