Prezydium

Przewodniczący Honorowy: Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Dariusz Kubinowski

Członkowie Prezydium:

 • prof. dr hab. Krystyna Błeszyńska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr Jarosław Chaciński - Akademia Pomorska
 • dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Józef Górniewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego
 • prof. dr hab. Zanon Jasiński - Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Mariusz Korczyński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • prof. dr hab. Leszek Korporowicz - Uniwersytet Jagielloński
 • dr Adela Kożyczkowska - Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krzysztof Maliszewski - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Urszula Markowska-Manista - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • prof. dr hab. Bogusław Milerski - Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur - Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Mirosław Sobecki - Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sylwia Słowińska - Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta - Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Alicja Szerląg - Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Marta Urlińska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Sekretarze:

 • dr Łukasz Kwadrans - Uniwersytet Śląski
 • dr Justyna Pilarska z Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr Agata Świdzińska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • mgr Urszula Namiotko - Uniwersytet w Białymstoku