Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam do udziału w otwartym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zebranie odbędzie się w czytelni Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie (ul. Smulikowskiego 6/8) w dniu 10 marca 2016 roku (czwartek) o godzinie 11.00.

Porządek zebrania:

1.Wybór przewodniczącego zebrania

2. Sprawozdanie przewodniczącego Zespołu PKiEM z działalności w minionej kadencji

3. Uzupełnienia sprawozdania i dyskusja

4. Przyjęcie sprawozdania

5. Perspektywy działalności Zespołu PKiEM

6. Wybory przewodniczącego Zespołu PKiEM na nową kadencję

7. Wybory prezydium Zespołu PKiEM na nową kadencję

8. Wolne wnioski i wskazania

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - przewodniczący Zespołu

 

 

Sprawozdania


Protokół z II Posiedzenia Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej - 2017.05.16 

Protokół z otwartego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN 2016 - 2016.02016.03.10

Sprawozdanie Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Międzykulturowej KNP PAN za lata 2011-2014